1498. évi LXVIII. törvénycikk

az áldozárok, az egyházak plébánosai a püspökmegyei zsinat alól pénzen ne mentesitsék magukat, hanem valamennyien jelenjenek meg a zsinaton

Az egyházak főpapjai ne merészeljék a zsinatot (melyet az ő egyházaikban a vétkek kiirtása s a megyéikben alkalmazott plébánosok erkölcseinek ápolása végett kánoni rendelésnél fogva szükségképen meg kell tartaniok), mint közülök némelyek eddig tenni szokták, pénzért elengedni, vagy a plébánosokat az ilyen zsinat abbanhagyása miatt valamivel megadóztatni, és a plébánosok közöl se merje magát senki sem a zsinat alól bármi módon megváltani.


  Vissza az oldal tetejére