1498. évi LXXI. törvénycikk

az ispánok és alispánok a biróságok elébe tartozó ügyeket parancslevél nélkül itéljék meg és hajtsák végre vagy az ügy érdeme ugy kivánván, felebbezésre is bocsássák

Több megyében vannak némely alispánok és szolgabirák, a kik az előttük inditott vagy inditani akart ügyekben a királyi felség különös parancsa nélkül eljárni, vagy pedig, miután itéletüket meghozták, azt kellően végrehajtani, avagy felebbezés közbejötte esetén a királyi curiába felküldeni vonakodnak.

1. § Ezért, az ilyen perlekedők fáradságának és kiadásainak megkimélése végett, határoztuk, hogy az ispánok, alispánok és szolgabirák tartozzanak ennek utána a törvényszékükre tartozó összes ügyeket a királyi felség külön parancsa nélkül elfogadni, és a peres feleknek (a törvény rendének megtartásával) mindenki részéről kellő igazságot szolgáltatni, és az itéletet, a melyet hoztak, ha ellene felebbezés nem történt, kellően végrehajtani; ha pedig felebbezés jött közbe, szokott módon a királyi curiába fölküldeni.

2. § Tisztségük elvesztésének a büntetése alatt.


  Vissza az oldal tetejére