1500. évi V. törvénycikk

a birságleveleket az itélőmesterek mutassák meg mindenkinek

Hogy azoknál a hites táblabiráknál, a kiknek a törvényszéken jelen kell lenniök, mindenkor legyen a lajstromnak egy másolata.

1. § És mind ezek a hites ülnökök, mind az itélőmesterek tartozzanak ezt a lajstromot minden peres félnek, a ki meg akarja tekinteni, megmutatni.


  Vissza az oldal tetejére