1500. évi VI. törvénycikk

a dalmát-horvát meg szlavonországi és erdélyi felebbezett ügyeket, a királyi curia birája előtt kell megvitatni, és mikor?

A dalmát-, horvát- meg szlavonországi és az erdélyrészi nemeseknek felebbezés utján a királyi curiába felküldött és felvitt pereit az ő rendes birájok, tudniillik a királyi felség curiájának ispán ura és birája előtt kell elintézni, akképen, hogy a nyolczados vagy rövid törvényszékek mindenik napján minden sorozaton és renden kivül felváltva egy-egy ügyet kell megvitatni.


  Vissza az oldal tetejére