1500. évi VII. törvénycikk

a felebbezések felülvizsgálása alkalmával, kik lehetnek jelen a királynál?

Ha az olyan ügyeket, melyekben az ország rendes birái és ez itélőmesterek meg a törvényszék többi ülnöket itéletet hoztak, a perben elbukott vagy elmarasztalt fél a királyi felség szine vagy személye elébe vinné és terjesztené.

1. § Akkor az emlitett rendes birák, itélőmesterek és a törvényszék többi ülnöket az ilyen perek felülvizsgálásánál és megvitatásánál jelen lehetnek.

2. § De ezeknek az ügyeknek további és világosabb megvitatásához hozzá nem szólhatnak.


  Vissza az oldal tetejére