1500. évi IX. törvénycikk

miképen tartandók a törvényszékek Szlavonországban és Erdélyben?

Mivel kétségtelen, hogy a Szlavonországban és az erdélyi részekben a kisebb decretum rendelkezéséhez képest *  tartandó nyolczados és rövid törvényszékek e Szlavonország és erdélyi rész szabadságát és szokását sértik:

1. § Ennélfogva megállapitottuk, hogy Erdélyben egyedül a vizkereszt ünnepi nyolczados törvényszéket tartsák meg évenkint, a többi nyolczados törvényszékek pedig maradjanak el.

2. § Szlavonországban azonban a többi nyolczados törvényszékeket is szabad megtartani.

3. § Mindamellett nem a decretumban megállapitott rend szerint, hanem azoknak régi és törvényerejüvé vált, s különben is mindig követett szokása szerint kell ezeket megtartani.


  Vissza az oldal tetejére