1500. évi XV. törvénycikk

az ügyvédszó visszavonása, ugyanazon a törvényszakon (az utolsó nap kivételével) hat arany forinttal, a törvényszak után kétszáz forinttal eshetik meg

Továbbá a nagyobb decretumnak az ügyvédszó visszavonásáról szóló ötvennegyedik czikkelye *  tárgyában végeztük.

1. § Hogy ezt a czikkelyt csakis a hosszu perekre nézve kell érteni a melyekben perfolyamatok szoktak következni; a mely perekben azt mindvégig meg is kell tartani.

2. § Ellenben a rövid perekben, mint az értesités mellett inditottakban és hasonlókban, a melyekben tudniillik perfolyamatok még nem fordultak elő, bármelyik perlekedő még a meghozott és kihirdetett itélet után is visszavonhatja ügyvédjének szóváltásait.

3. § Ugy, hogy azon a napon, a melyen az itéletet kimondják, minden teher nélkül tilthassa be perét és vonhassa vissza az ügyvédszót; de később a nyolczados törvényszékek tartása idején (kivévén a nyolczados törvényszék utolsó napját és ezt is akkor, ha patvarosan vagy csalárdul akarna eljárni) mindig a kisebb teherrel, tudniillik hat aranyforinttal; végre a nyolczados törvényszék elteltével kétszáz aranyforintot tevő ötven nehéz girával vonhassa vissza akárki ügyvédjének szóváltásait.

4. § A minek következőben azt is határoztuk, hogy azokat a birói határozatokat, melyeket több perlekedő ellen a legközelebb mult rövid törvényszékek tartásának határidején ennek a czikkelynek a révén mondottak ki; teljesen erőtleneknek kell tartani s ennélfogva álljon az ilyen perlekedőknek hatalmában, ügyvédük szóváltásait visszavonni és perüket tovább folytatni.

5. § Hozzátévén mindazáltal azt, hogy ha valamely perlekedő az ő ellenfelével már tényleg kiegyezett volna, az ilyen egyesség, az ez iránt kelt levél tartalmához képest, maradjon meg erejében.


  Vissza az oldal tetejére