1500. évi XX. törvénycikk

a Mátyás király idejében elfoglalt várakra és birtokokra nézve mindenben megtartandó a kisebb decretum

Továbbá a kisebb decretumnak tizedik czikkelyét, *  a váraknak, kastélyoknak, birtokoknak és birtokjogoknak a néhai áldott emlékü Mátyás király ur nevében vagy annak halála után bármiképen és bárki részéről történt foglalásai tárgyában, meg kell tartani, és az abban a decretumban megjelölt mód és rend szerint kell eljárni.


  Vissza az oldal tetejére