1500. évi XXII. törvénycikk

a főpap urak Zsigmond császár lajstroma szerint, más egyházi személyek Ulászló kisebb decretuma szerint tartsanak fönn csapatokat * 

Hogy a főpap urak és a banderiumos egyházi férfiak csapataikat az ország védelmére a néhai Zsigmond császár és király urnak a királyi felség tárnokházában elhelyezett lajstroma szerint tartsák fön.

1. § A többi, nem banderiumos, de dézsmák birtokában levő egyházi személyekre nézve pedig, a csapatok fentartását illetőleg a kisebb decretumnak rendjét és intézkedését, tudniillik az e tárgyban készült tizenötödik czikkelyt kell megtartani.


  Vissza az oldal tetejére