1500. évi XXVI. törvénycikk

azoknak a harminczadosoknak a büntetése, a kik szokatlan helyeken szednek harminczadot

Továbbá a harminczadok szedésére vonatkozó huszonkilenczedik czikkelyhez *  hozzáadtuk:

1. § Hogy, ha valamely harminczados jövőre a kisebb decretumban harminczadszedésre ki nem jelölt helyeken merne bármi módon valamely harminczadot szedni és kicsikarni, akkor, ha az ilyen harminczadosok valaki részéről az ő vagyonukban vagy személyükben valami sérelmet szenvednének, azt a jelen törvény erejénél fogva el kell türniök és viselniök.

2. § Mindamellett a harminczadosok a decretumban megjelölt régi harminczadhelyeken az álutakat elállhatják és őrizhetik.


  Vissza az oldal tetejére