1500. évi XXXII. törvénycikk

szerzetes apátságokat és prépostságokat nem szabad világiaknak adományozni

Továbbá a szerzetes prépostságokat és apátságokat tartó papiszemélyeket illető ötvennyolczadik czikkelyhez hozzátoldottuk.

1. § Hogy méltóztassék a királyi felség az ilyen prépostságokat és apátságokat azoktól a világi ruházatban levő papoktól, kik e törvény rendelkezése ellenére kezükön tartják, minden halogatás nélkül elvenni és az illető rend felavatott szerzetes tagjainak adományozni.


  Vissza az oldal tetejére