1500. évi XXXIII. törvénycikk

a szabad városok polgárait nem szabad világi ügyekben egyházi biró elébe idézni

A hatvanadik czikkelyt: hogy világi ügyekben senkit sem szabad egyházi biróság elébe idézni, annak módja szerint mindig meg kell tartani.

1. § Ezt a czikkelyt ezenfelül a királyi felség szabad városainak polgáraira nézve is kell érteni; hogy a közöttük támadt és fönforgó összes ügyekben, melyek nem a szentszékre, hanem a világi biróságra tartoznak, őket sem szabad valamely főpap ur vagy helyettese elébe idézni, hanem csakis saját biráik elébe.


  Vissza az oldal tetejére