1500. évi XXXVII. törvénycikk

a győri egyháznak és a Szent Márton apátság egyházának a pecsétlő pénzekre vonatkozó levelei a törvényszéken fölmutatandók, és azok alapján kell eldönteni azt, a mi igazságosnak látszik

A győri egyháznak és a szent pannonhalmi szent Márton apátság egyházának pecsétlő pénzeire vonatkozó hatvannegyedik czikkely tárgyában határoztuk.

1. § Hogy azok a levelek, a melyek erejénél fogva ezeket a pecsétlő pénzeket szedni szokták, a legközelebb tartandó nyolczados törvényszakon, a királyi felség törvényszékén fölmutatandók.

2. § A melyeknek tartalmához képest kell eldönteni, a mi legigazságosabbnak látszik; különben, ha azon a nyolczados törvényszéken ama leveleket föl nem mutatják, erejüket minden részükben veszitsék el és azokat a pénzeket azután soha se legyen szabad szedni.


  Vissza az oldal tetejére