1504. évi VI. törvénycikk

az uj foglalásokat a rövid törvényszékeken minden sorrenden kivül kell elbirálni

A fekvő jószágok és bármely birtokjogok uj foglalásait, melyek a boldog emlékezetü felséges fejedelemnek, a néhai Mátyás király urnak, halála után mindekkoráig bármiképen és bárki részéről és bármely ügyben történtek vagy történni fognak, az e tárgyban előrebocsátott törvényes perbehivás után a rövid törvényszékek szakaiban, mindenkor a lajstrom minden sorrendjén kivül szabad fölvenni, elbirálni és befejezni.

1. § És hogy eme foglalások tárgyában a leveleket, más nagyobb hatalmaskodások módja szerént az ország valamennyi rendes birájának a pecsétei alatt kell kiadni.


  Vissza az oldal tetejére