1504. évi XV. törvénycikk

a biróság előtt tett saját nyilatkozatát senki se vonhatja vissza

Mivel láttuk és tapasztaltuk, hogy némely itéletlevelek kiadásában az ország régi szokása ellenére bizonyos visszaélés honosodott meg, az tudnillik, hogy jogában és szabadságában áll valakinek a biróság előtt adott saját feleletét visszavonni:

1. § Ezért határoztuk, hogy ez a visszaélés ezután szünjék meg és soha se legyen annak helye.

2. § Mindazok az itéletek is, a melyek e visszaélés ürügye alatt bármiképen és bármely ügyben keltek, erőtlenek és hatálytalanok legyenek.


  Vissza az oldal tetejére