1504. évi XIX. törvénycikk

a kassai és soproni nemesek ne háborgassák azokat a nemeseket, a kik bort szállitanak

Mivel a kassaiak és soproni polgárok az országlakósok szabadsága ellenére a felső részekbe való borszállitásban, nem tudhatni miféle engedély czimén, a maguk javára némely rosz szokásokat és előjogokat honositottak meg és a felső részeknek a szokott rendes utakon járó-kelő nemeseit és egyéb országlakósait arra kezdték kényszeriteni, hogy szekereikkel és lovaikkal meg boraikkal közibük menjenek:

1. § Azért végeztük, hogy ezeket a gonosz visszaéléseket, melyek az országlakósok sérelmére és az ő közös akaratuk és belegyezésük nélkül bármi módon meghonosodtak, egészen és örökidőkre meg kell szüntetni s megszünteknek kell tartani.


  Vissza az oldal tetejére