1504. évi XX. törvénycikk

közölje a király az ő hiveivel, hogy miképen áll a hat város és Lausitz elzálogositásának az ügye

Mivel az országlakósok a hat város és Lausitz elzálogositásáról szóló huszonharmadik czikkely *  tárgyában a királyi felségnek az elhatározásáról arra nézve, vajjon a királyi felség ama hat városra és Lausitzra vonatkozó zálogleveleket tőlök bekövetelte-e vagy sem, még nem értesülhettek:

1. § Azért kérik ő felségét, hogy őket e részben tudósitsa.

2. § Mert nem akarják, hogy azok ennek az országnak a szent koronájától az elzálogositás ereje ellenére bármi módon elessenek.


  Vissza az oldal tetejére