1504. évi XXVI. törvénycikk

a plébánosokat kegyuraik akarata ellenére nem kell megerősiteni

Némely főpap urak, az egyházmegyéik alá rendelt összes plébánosokat arra szokták kényszeriteni, hogy mihelyt őket megválasztják, kötelesek legyenek magokat püspöküknek azonnal bemutatni, kezükbe esküt tenni és tőlük ez iránt levelet szerezni és kivenni.

1. § A mi a nemesek nyilvánvaló ártalmára szolgál, miután szent István király idejétől fogva mindenkor szabadon választhattak maguknak plébánosokat.

2. § Azért rendeltük: hogy jövőre egy plébános se legyen erre köteles és hogy közülök senkit se erősitsenek meg a kegyurak akarata ellenére.

3. § Különben annak a községnek a jobbágyai, a hol ez megtörténik, semmiképen se merjenek annak a főpapnak dézsmát fizetni.

4. § Hanem azok a dézsmák a végvárak fentartására forditandók.


  Vissza az oldal tetejére