1504. évi XXVIII. törvénycikk

a lónyájakat és a marhacsordákat nem szabad az országból kihajtani, hanem az országon belül az idegenek részére eladni

Továbbá rendeltük és végeztük, hogy ezután ebből az országból és az alája vetett részekből, ökröket, lovakat és egyéb marhákat nyájankint vagy másképen, senki se vigyen bármi módon az országon kivül.

1. § Ha pedig a külországok lakói ilyen ökröket, lovakat és marhákat akarnának szerezni, jöjjenek az országba, hogy a harminczadokat nem országlakosok, hanem ők fizessék.

2. § Ha pedig valamely országlakos ez ellen merne cselekedni, akkor bármely országlakosnak szabadságában áll a területén található minden ilyen ökröt, lovat vagy más marhákat elvenni s velük azt tenni, a mit épen akar.


  Vissza az oldal tetejére