1504. évi XXIX. törvénycikk

a vámszedőket, kik a nemeseket a vámhelyeken zaklatják, a királyi curiába kell perbehivni

Mivel az ország nemeseit az ő szabadságaik és a legujabb decretum *  tartalma ellenére a vámhelyeken sok vámszedő meg szokta adóztatni, azért hogy ezt jövőben abban hagyják, megállapitottuk:

1. § Hogyha valamely nemes, a kit bármely vámszedő megsértett vagy megkárositott, ügyét nem a királyi curiában, hanem a vármegye törvényszékén akarná perelni: akkor az ilyen vámszedőket vagy ezek urait a harminczkettedik napra lehessen a királyi curiába, tudniillik az ország rendes birái elébe perbe hivni.

2. § A kiknek részéről legott törvényt és igazságot kell szolgáltatni.


  Vissza az oldal tetejére