1507. évi VI. törvénycikk

a király régi szokás alapján ezer lovast tartson

A királyi felségnek ennek az országnak a régi szokásánál és a közönséges decretum erejénél fogva az ország védelmére ezer lovast kell tartania.

1. § A kiknek egyébiránt, valamennyiöknek, magyaroknak kell lenniök,

2. § És ezek közül négyszázat az ő királyi curiájában maga körül köteles tartani.

3. § Hatszázat pedig az ország végvidékein, tudniillik a szorongatottak és a törökök torkának kitett s azokhoz közelebb fekvő helyeken helyezzen el.

4. § És a végvárakat a nádori és országbirói emberek (mint a decretumban meg van hagyva), jövőre minden évben vizsgálják meg.


  Vissza az oldal tetejére