1507. évi XII. törvénycikk

közönséges vagyis országgyülések alkalmával sehol sem kell törvényszéket tartani

Hogy azalatt, mig az országgyülések tartanak, mindenféle biráskodás úgy a királyi curiában, mint a szentszékeken és a vármegyékben, szüneteljen, hogy mindenki annál könnyebben szentelhesse magát az egész ország dolgainak.

1. § Ezenkivül, ha netalán valaki mást az országgyülésen megverne, megsebesitene vagy az országgyülés szabadságát háboritaná, (a mi hütlenségi vétket képez), azt mindenkor személyesen lehet idézni és fölötte ugyanott kell itéletet mondani.


  Vissza az oldal tetejére