1507. évi XVII. törvénycikk

némely itéletek megsemmisitése

Mindazok az itéletek, melyek a legközelebb mult szent Mihály arkangyal napi nyolczados törvényszék megszünte után rövid és felebbviteli perek s ügyek dolgában bármi módon azok ellen jöttek létre, a kiket meg nem jelenés miatt marasztaltak el (mivel az országlakosok legnagyobb részt haza tértek) teljesen erőtlenek és hatálytalanok legyenek.

1. § Ellenben azok az itéletek, a melyeket a megjelent felek között hoztak, maradjanak erőben.


  Vissza az oldal tetejére