1514. évi VIII. törvénycikk

a parasztok a meggyilkolt nemesek dijainak a megfizetésére kényszeritendők

Ugyanazt kell érteni és tenni a meggyilkolt nemesnek dijaira nézve is.

1. § Hogy tudniillik azok a mezővárosok, városok vagy faluk, melyek a gyilkosságban részt vettek és abba beleegyeztek, minden nemesnek a diját, a kit e lázadás idején meggyilkoltak, megfizetni tartoznak.

2. § Ha pedig kiderül, hogy ezeket a károkat vagy gyilkosságokat más vármegyebeli parasztok követték el, akkor ennek a másik vármegyének, az illető ispán vagy alispán és szolgabirák levelei utján megkeresett ispánja, alispánjai és nemesi közönsége kötelesek ama parasztok részéről a sérelmeseknek a fentebb kijelentett módon elégtételt szolgáltatni.


  Vissza az oldal tetejére