1514. évi X. törvénycikk

ha a parasztok a nemesek kifosztása tárgyában nyilatkoznak, e részben a földesurnak vagy tisztjének kell igazságot szolgáltatni annak részére, a ki azt kéri

Ha pedig a jobbágyok és parasztok egymás közt czivódnának, úgy, hogy a vétket kettő, vagy négy, öt vagy hat stb. a községre, és megforditva a község csak azokra a személyekre háritja:

1. § Akkor a földes úr, ha közel van, vagy az ő tisztje, az ilyenek között legott és minden halasztás nélkül szolgáltasson törvényt és igazságot.

2. § És azt a felet, a kit bűnösnek fog találni, vagy külön tudniillik vagy együttesen, a károk megfizetésére kényszeritse és szoritsa.


  Vissza az oldal tetejére