1514. évi XXII. törvénycikk

a zsellérek bérfizetéséről, és hogy a maguk számára való házak épitésére szoritandók

Továbbá, hogy az összes zsellérek három éven keresztül minden bér fizetése alól szabadok és mentesek legyenek és ez alatt tartozzanak a maguk számára házakat épiteni s a többi jobbágyok sorába és számába belépni és beállani.

1. § Mert különben, ha nem akarnának házakat épiteni, még ha másnál laknak is, földesuraiknak egy forint bért kötelesek fizetni.

2. § A kik pedig közülök akármiképen saját házaikban laknak és (az örökségeken kivül) három forintnál többet érő vagyonnal birnak, azokat is legott, más jobbágyok módjára bérfizetésre kell kényszeritni.


  Vissza az oldal tetejére