1514. évi XLII. törvénycikk

a ki azt állitja, hogy a paraszt megszökött, az egy bizonyos számu emberrel esküdjék meg

Hogyha pedig valaki azt állitaná, hogy az a gonosztevő megszökött és hogy azt a történt megintés után el nem foghatta, az, ha nemes, tized magával, ha pedig nem nemes, negyvened magával, tudniillik dijához képest, esküdjék meg.

1. § És ha nem esküszik meg, fizesse meg annak a diját.


  Vissza az oldal tetejére