1514. évi XLIII. törvénycikk

az ispánoknak szabad ebben az esetben köztörvényszéket tartaniok

Ha pedig az ispánok közül némelyek óhajtanák s a királyi felséget kérnék: akkor a királyi felség minden előbb emlitett gonosztevőnek, tudniillik ugy a nemeseknek mint a nem nemeseknek, de azoknak is a kinyomozása és kiirtása végett, a kik a parasztokhoz állottak és pártjukat fogták, adjon engedélyt köz vagy nádori törvényszék tartására, a mint azt a decretum tartja.


  Vissza az oldal tetejére