1514. évi XLIV. törvénycikk

azokat a parasztokat, kik ez időben uraiktól elmentek, az ispánok állitsák vissza

Az ispánok mindazokat a parasztokat, kik ennek a zürzavarnak az idején uraiknak vagy urnőiknek akaratán kivül távoztak el, javaikkal együtt vigyék vissza régi lakhelyeikre.

1. § És ebben a visszavitelben ugyanazt a módot és rendet kell tartani, mely a jobbágyok ujonnan való elvitelére nézve szolgál szabályul.

2. § A jobbágyok egyéb e zürzavar előtt igaztalanul történt elvitelére nézve pedig, a mennyiben ez iránt valaki a pert megkezdette, a decretum értelmében korábban követett módot kell megtartani.


  Vissza az oldal tetejére