1514. évi XLVI. törvénycikk

a vajdákról és rablóvezérek letételéről

Továbbá, hogy az alsórészekben megtett vajdák és rablóvezérek szűnjenek meg és enyészszenek el.

1. § És a kiknek a fekvő jószágain azokat az Aprószentek legközelebbi ünnepéig le nem tennék, azok minden vajdáért egyenkint négyszáz forintot fizessenek és ha még annak lefizetése után is megtartanák őket, akkor veszitsek el azokat a birtokokat vagy fekvő jószágokat, a melyeken azok találhatók lesznek.

2. § A rablóvezérekre nézve pedig az ispánok vagy alispánok tétessék közzé, hogy e rablóvezérek szünjenek meg és a rablással meg lopással hagyjanak föl.

3. § Kik, ha megszünnek, rendén van: Különben az ispánok vagy alispánok akaszszák őket fel.

4. § És ha uraik ellent mondanának, hasonlóképen veszitsék el azokat a helységeket, a melyekben laknak és a királyi felség ezeket szabadon adományozhassa annak, a kinek akarja.


  Vissza az oldal tetejére