1514. évi L. törvénycikk

az ispánok és alispánok is bocsássák vissza az ez időben felkért fekvő jószágokat

És ha maguk az ispánok vagy alispánok azok, a kik azokat a fekvő jószágokat kezükön tartják, akkor azoknak visszaállitását a szolgabirák és a nemesek közönsége mindamellett eszközöljék.

1. § És ezenkivül (perbehivás előrebocsátása után) ellenök az emlitett módon itélet hozandó.


  Vissza az oldal tetejére