1514. évi LIII. törvénycikk

a birtokjogot uj adomány czimén adja vissza a királyi felség a nemeseknek

Továbbá, mivel ezekben a zavaros időkben sok nemesnek a levelei és okiratai elvesztek, és azokat a parasztok elégették vagy darabokra tépték;

1. § Azért méltóztassék a királyi felség mindezeknek a nemeseknek az ő birtokjogaikat, ennek a veszélynek a femlitésével új adomány czimén adományozni.

2. § És mivel azokat a nemeseket javaiktól megfosztották, azért a kanczellár úr sziveskedjék az erre vonatkozó adományleveleket váltságdij nélkül kiadni és kiadatni.


  Vissza az oldal tetejére