1514. évi LVI. törvénycikk

a Heves vármegyei ispáni tisztség világi személynek adományozandó

A vármegyei ispáni tisztségekről ezután gondoskodjék a királyi felség.

1. § Mert néha az ispánoknak hanyagsága és vétke, néha pedig azoknak erőszakossága és túlkapása miatt sok alkalmatlanság következik be.

2. § És hogy Heves vármegye ispáni tisztségét, a decretum értelmében, világi személyre kell ruházni, mert az egri érsek az országon kivül lakik, ki, ha székhelyére visszajő vagy pedig annak az egyháznak egy más, helyben lakó főpapja leend, az az ispáni tisztség szálljon ismét vissza az egyházra.


  Vissza az oldal tetejére