1514. évi LX. törvénycikk

a nem javadalmazott papok, a tanulók, a hajduk, a parasztok fegyvert és puskát ne viseljenek

A javadalommal el nem látott papok, és az iskolákban lakó tanulók ezentul fegyvert és puskát ne viseljenek.

1. § Mert ha a pap, vagy tanuló (hacsak az országon kivül nem akarna menni) ezentúl fegyvert vagy puskát hord, azt, fegyverének vagy puskájának elvételével parasztkézzel is el szabad fogni, és megkötözve, ha főpapja vagy főesperese közel van, annak, különben pedig az esperes kezébe kell őt átadni, a ki köteles őtet főpap urának vagy a főpap sáfárjának kezéhez szolgáltatni, hogy börtönbe vesse és súlyosan megbüntesse. Mit ha az esperes megtenni vonakodnék, akkor az ispán vagy alispán fogja el őtet magát és szolgáltassa a főpap úrnak vagy a sáfárjának a kezéhez, hogy az emlitett büntetéssel sujtsa.

2. § Ezenkivül hogy a közönséges nyelven hajduknak nevezett barom-pásztorok se hordjanak kopjákat és egyéb fegyvereket, és parasztok se merészeljenek puskával járni.

3. § Mert különben, ha a hajdu fegyvert visel, bárki és bárhol elfoghatja: s első izben ki kell herélni, másod izben, ha megint fegyvert visel, feje essék vagy más halállal bünhődjék.

4. § Ha pedig parasztnak van puskája, annak jobb kezét kell levágni.


  Vissza az oldal tetejére