1514. évi LXV. törvénycikk

miképen kell magokat a Rómába utazó javadalmasoknak a király részére lekötelezni, hogy Rómában bekövetkezett haláluk esetében javadalmaikat ne a pápa adományozza

Mivel az egyházi javadalmasok közül többen, akár saját magán dolgaiknak, akár többi társaik ügyeinek elintézése végett Róma városába utaznak és nem ritka eset, hogy ott halnak meg, és ekképen javadalmaikat a pápa (ennek az országnak a szabadsága ellenére) gyakran idegen nemzetbelieknek és jövevényeknek adományozza.

1. § Ennélfogva határoztuk, hogy jövőre bármely főpap úr vagy javadalmas egyházi személy, a ki Rómába szándékozik menni, mielőtt utra kelne, tartozzék az ő apai örökségéből jövedelemben a királyi felség és ennek szent koronája részére annyit lekötni és elzálogositani, a mennyit az ő javadalmának évi jövedelme kitesz.

2. § Ha pedig ennyi öröksége nem volna, tartozzék, mielőtt utnak indul, a pápától biztositó levelet szerezni, hogy ha Rómában történetesen meg is halna, javadalma mindamellett ebben az országban épségben marad és sértetlen leszen.


  Vissza az oldal tetejére