1518. évi (bácsi) XV. törvénycikk

az egyházakra vonatkozó kegyuri jogok visszavonása

Hogy a királyi felség curiája tisztességesen és a szolgálatok nagy mennyiségével legyen ellátva és ékitve, az összes kegyuri jogok, melyeket akár a királyi felség, akár ő felségének legkedvesebb atyja néhai áldott emlékü felséges Ulászló király ur bárkinek adományozott, minden egyházra és egyházi javadalomra nézve visszavontaknak tekintendők.

1. § És ő királyi felsége ezután, azoktól, kiknek egynél több egyházi javadalmuk van, ezeket szintén vegye el és adományozza a közönséges decretum értelmében, hogy a kegyelmes Istennek többen szolgálhassanak is hogy több hadicsapatot lehessen föntartani.


  Vissza az oldal tetejére