1518. évi (bácsi) XXX. törvénycikk

ujból való levelesitése azoknak, kik a végvárakat elveszitették

Hogy azokat, a kiket a közönséges decretumban a végvárak elveszitése miatt névszerint levelesitenek (minthogy azok meg nem büntetése miatt a többi végvárak is elvesztek), most is és ujból levelesitetteknek kell tekinteni.

1. § Hogy a többiek azoknak a példájától megrettenve, törekedjenek és tartozzanak a várakat megőrizni.


  Vissza az oldal tetejére