1518. évi (bácsi) XXXII. törvénycikk

Temes vármegyének kiegészitése

Monostor, Sagya és Morsina kerületeit, melyek egyébként Temes vármegyéhez tartoznak, (s a melyek ez idő szerint sem Erdélynek, sem Magyarországnak nem szolgálnak) ha erre nézve elegendő bizonyitékot lehet felmutatni, ujból Temes vármegyéhez kell adni és visszakapcsolni.

1. § Minthogy ama kerületek lakói köréből igen sok kár és veszély háramlik az országlakósokra.

2. § Likas-egyház falu is, mely különben Csongrád vármegyéhez tartozik, hasonlóképen ugyanazon vármegye kebelébe menjen és kerüljön vissza.


  Vissza az oldal tetejére