1518. évi (bácsi) XXXIV. törvénycikk

hogy csapatjait minden rend az arra kijelölt helyeken tartsa

Hogy minden főpap úr, báró és az ország nemesei meg vármegyéi tartozzanak csapataikat mostantól fogva az ország közönséges decretumának rendelése szerint és az abban foglalt büntetés alatt teljes számban a végvidékeken, tudniillik a részükre már régóta kijelölt is megállapitott helyeken hagyni és addig, mig az országlakosok kincstárnokai a legközelebbi Vizkereszt ünnepe táján e részben gondoskodhatnak ugyanazokon a végvidékeken eltartani, nehogy ezek őrizet nélkül maradjanak és elveszszenek.


  Vissza az oldal tetejére