1518. évi (bácsi) XXXV. törvénycikk

a tolvajokat és egyéb gonosztevőket a vármegyék ispánjai irtsák ki, különben a királyi ülnök tegye azt

Minthogy a tolvajok és más gonosztevők annyira elszaporodtak, hogy a nemesek s nem nemesek sem otthon, sem házukon kivül nem lehetnek biztonságban:

1. § Ennélfogva, ha egyes megyék azokat ki akarnák irtani és az ispánok azok kiirtását elhanyagolnák: akkor a királyi felség a nemesek kérelmére egyik táblabiróját küldje oda, a ki a tolvajok és más gonosztevők kiirtását a közönséges decretum rendelése szerint eszközölje és foganatositsa.


  Vissza az oldal tetejére