1518. évi (tolnai) III. törvénycikk

az egyházi személyek, a dézsma fejében tartott katonákon felül minden husz jobbágy után egy katonát küldjenek a hadba

A káptalan és convent pedig, valamint a prépostok és apátok azokon a katonákon felül, a melyeket dézsmáik fejében kötelesek fentartani; és más egyházi, szerzetes és nem szerzetes személyek is, kiknek nincs dézsmájuk, hasonlóképen minden husz jobbágytelkük után az előbb emlitett módon, egy-egy lovast legyenek kötelesek küldeni.


  Vissza az oldal tetejére