1519. évi V. törvénycikk

az idegenek, kik a bányamunkások használatára hoznak be dolgokat, mérsékelt vámnak legyenek alávetve

Azoktól a bányavárosokban nem lakó idegenektől pedig, a kik bárhonnan élelmiszereket és a bányamüvelés szükségleteire tartozó más dolgokat hoznak be, lehet ugyan vámot szedni, de oly mérsékelten, hogy az nekik ne felettébb való, hanem csakis igazságosan és tisztességesen szedett vámnak lássék. És hogy némely vámmentesitettek és a vámbirtokosok között viszálkodás fönn ne maradjon, egy, a tanácsosok és ülnökök részéről megállapitott rövid határidőben, a vámmentesitő és vámadományozó leveleket, a királyi felség előtt be kell mutatniok, és a melyeket ez régiebbeknek és hasznosabbaknak fog találni, azokat meg kell tartani: a melyeket pedig be nem mutatnak, azokat örökre erőtleneknek kell tartani, hogy jövőre azoknak erejével senki se éljen.


  Vissza az oldal tetejére