1519. évi XXXVI. törvénycikk

a tolvajokat és gonosztevőket, ha a vármegyék azt elmulasztanák, azok az ülnökök irtsák ki, a kiket e czélból a király fog kiküldeni

Továbbá, mivel a tolvajok és gonosztevők annyira elszaporodtak, hogy a nemesek és nem nemesek sem otthon, sem házukon kívül nem lehetnek biztonságban; azért, ha egyes megyék őket kiirtani akarják és ispánjaik azok kiirtását elhanyagolják, a nemesek kérésére küldjön oda a királyi felség egy vagy két ülnököt, a kik a tolvajok és más gonosztevők kiirtását foganatositsák.


  Vissza az oldal tetejére