1519. évi XLIV. törvénycikk

az uraknak egymás közt való szövetségei szünjenek meg

Végezetül, hogy mindazok a szövetségek és kötelezések, melyeket az összes urak létesitettek és megállapitottak, mostantól fogva bomoljanak föl.

1. § Hogy a királyi felségnek és az ő egész országának a dolgaira mindenki annál szabadabban és őszintébben ügyelhessen és gondot viselhessen.


  Vissza az oldal tetejére