1522. évi LVIII. törvénycikk

az elvitt vagy önszántukból eltávozott jobbágyokat vissza kell adni és szolgáltatni

Mindazokat a jobbágyokat, a kiket a lefolyt hadjárat ideje alatt mostanig, és korábban is a parasztlázadás után, bárki gonoszul elvitt, vagy a kik különben uraik és úrnőik akarata ellenére, önszántukból távoztak el: most azonnal és tényleg (az üdvösség ezerötszáz tizennegyedik évében, szent Lukács evangelista ünnepén, a decretumban hozott és kifejezett büntetés alatt) vissza kell adni és szolgáltatni.

1. § És a kik a szolgabirák megkeresésére azt meg nem teszik, azok ellen is foganatositsa a királyi felség az ispánok és alispánok meg szolgabirák levele alapján a végrehajtást.


  Vissza az oldal tetejére