1523. évi XII. törvénycikk

a király puhatolja ki annak a segélynek a mennyiségét, a melyet a többi fejedelmek igértek

Továbbá fürkészsze ki és tudja meg ő felsége azt is, hogy mindenik ur mekkora segitséget fog ő felségének nyujtani ugy katonákban, mint ágyukban, lőporban, golyókban és más hadi dolgokban s felszerelésekben, hogy ezt megtudván, annál könnyebben láthasson a hadjárat után.


  Vissza az oldal tetejére