1523. évi XVIII. törvénycikk

a király tartson banderiumokat a végvidékeken

És hogy méltóztassék a királyi felség az őt megelőző magyar királyok szokása szerint csapatait és bandériumait készen tartani és az ország megvédelmezése végett a végvidékekre küldeni.


  Vissza az oldal tetejére