1523. évi XXIII. törvénycikk

két forint segélynek a megajánlása

Továbbá, hogy az országot fenyegető veszélyek elháritására, ebben az egész országban a királyi felségnek füstenként két forinttal kell adózni, belefoglalva a hadcsapatok tartására évenként különben is szedni szokott adót is; a melynek egyikét közvetlenül most, a másikát pedig a legközelebbi Szent Márton püspök ünnepére kell kiróni és összeini; és ez adó alól a szabadosok közül mentesnek és kivettnek senkit se tekintsenek: sőt a zselléreket is, a kiknek három forintot érő vagyonuk és javuk van, meg kell róni és összeirni.


  Vissza az oldal tetejére