1523. évi XXV. törvénycikk

ennek a segélynek a királyi javak is alávetve legyenek

És ezzel az adóval a király és királyné ő felségeik fekvő jószágait is meg kell róni, kivéve az ők keritett városaikat, a melyek másképen is szoktak fizetni azokkal a jobbágyokkal együtt, a kik a nemesek udvartelkein külön házakat avagy szántókat és réteket birtokolnak és saját szőlőket mivelnek és azokból uraiknak jövedelmet fizetnek, hogy a közös veszedelem, az urak, nemesek, jobbágyok és parasztok mindnyájának közös segélyével (az isten segedelme is hozzá járulván) elháritható legyen.

Abban a faluban pedig, a hol tiz jobbágy van a birot egészben, a hol pedig öt volna: felényire kell elengedésben részesiteni, kijelentvén, hogy ha a faluban több báró lenne is, csak egy legyen mentes.


  Vissza az oldal tetejére