1523. évi XLI. törvénycikk

azok büntetése, a kiket közönséges hadba hivtak, és nem akarnak oda menni

És azokat is, a kiket a királyi levél által közönséges hadba hivtak és oda el nem mennek ezután hasonló büntetéssel kell sujtani.

1. § Kivévén a nyilván betegeket és a felette öregeket, valamint az uraknak és nemeseknek az ő váraikban vagy házaikban és udvaraikban alkalmazott sáfárjait.

2. § Ezek azonban tartozzanak magok helyett másokat küldeni.

3. § És azok is, kik az illetők zsoldján fognak hadba menni, hasonlóképen kötelesek legyenek magok helyett másokat kiállitani.


  Vissza az oldal tetejére